آموزش اتصال به ای پی ایران

1.لطفا هر سه روش اتصال موجود در آموزش ها را روی دستگاه خود تست نمایید و به یک روش بسنده نکنید، امکان دارد یکی از پروتکل ها به دلیل اختلالات موقتی در دسترس نباشد.
2.لطفا یوزر نیم و پسوردتون رو کپی پیست کنید بعد وارد کنید.
3.باز نشد از کلیه مراحل تنظیمات و خطای دریافتی  اسکرین شات ارسال کنید و ایمیل و یوزنیم و پسورد اکانت  خود را برای کارشناس ارسال کنید

روش سیسکو

روش OpenVPN

روش PPTP / L2tp